Moissanite Engagement Rings – Best Alternative to Diamond

When it comes to engagement rings, most women aspire for a diamond ring. It is, after all, the rarest and most expensive type of metal available. However glamorous a diamond ring is, it can also be hard on the budget. For the men out there, your goal is to search for an equally stunning ring minus the staggering cost of diamonds. And this is where moissanite engagement rings come into the picture. It is a relatively less known type of stone for making engagement rings but it has slowly gained attention in the market for its benefits.
moissanite engagement rings
moissanite engagement rings
However, the advantage of choosing moissanite engagement rings does not end with the price. Did you know that moissanite has more sparkle than diamonds do? It’s true – moissanite has more brilliance than diamonds and it is scientifically proven. In some cases, you won’t be able to tell the difference unless you examine a moissanite in person, especially when compared next to a diamond ring. You can also do a test on the brilliance of moissanite on a clear, sunny day to see its refractions against the light. Hence, when there is more sparkle, the woman wearing the ring will definitely get the attention she deserves. And she will love you even more for that! Another advantage to choosing moissanite over diamond is that it is manufactured in a laboratory – therefore, you do not support slave labor just to produce diamond needed to make the ring. If you are civilly conscious and want to support the cause against unjust human labor, then this is just one step to take in order to make that cause happen. Lastly, moissanite engagement rings offer the same grandeur that diamond rings do at a fraction of the latter’s price. To give you an idea, a carat of diamond costs $4,800 in the market. Meanwhile, a 1 carat moissanite will cost you only $275! That is a huge difference! For a 2-carat diamond, the price goes up to $21,000 while the same carat moissanite ring will only cost you $610! Unless you can really afford to pay for a diamond ring, then this is a significant fact that you simply cannot ignore. There are several jewelers nowadays that have been using moissanite as a replacement to diamond without compromising design and quality. After all, moissanite has the same longevity as diamonds, provided that you take good care of it. You can also choose from various styles of engagement rings such as classic, antique or modern. If you want to take it up a notch, some jewelers also sell moissanite rings with diamond stones as accents. This is a little less expensive as compared to buying engagement rings with pure diamond. Are you ready to start your engagement ring shopping? You can check out the huge selection of moissanite rings at Moi Moi Fine Jewellery. This is one of the top retailers of diamond and moissanite rings online in Australia, and locally in Perth or Sydney. You can get your loved one the best ring possible at no more than $3,000! You can view the entire moissanite collection http://www.moimoi.com.au/category-moissanite-7.aspx
Continue reading »

ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อแฟรชไดร์ฟคู่ใจ

หลายคนคงรู้จักเจ้าอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่คุ้นหน้าคุ้นตาและเป็นอุปกรณ์คู่ใจในการทำงานกันเป็นอย่างดีสำหรับเจ้า แฟลชไดร์ฟ ซึ่ง แฟลชไดร์ฟ คืออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ใว้ใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดเล็กเหมาะแก่การพกพา แฟลชไดร์ฟ มีจำหน่ายกันอยู่อย่างมากมายเต็มท้องตลาด มีดีไซน์ที่หลากหลายและขนาดความจุตามความต้องการใช้งานในแต่ละด้าน หาเราจะเลือกซื้อ แฟลชไดร์ฟ คู่ใจสักอันควรมีข้อพิจารณาเล็กๆน้อยๆดังนี้

  1. ความจุ เราควรคำนึงว่าเราใช้ แฟลชไดรฟ์ เก็บไฟล์งานประเภทไหน หลายคนมักจะเลือก แฟลชไดร์ฟ ที่มีความจุมากๆเอาไว้ก่อนแต่นั้นอาจเป็นการเสียเงินโดยสิ้นเปลื้อง เพราะ แฟลชไดร์ฟ ความจุยิ่งเยอะ ราคาก็ยิ่งสูงตามไปด้วย หากเราใช้จัดเก็บไฟล์ไม่มาก เราควรเลือก แฟลชไดร์ฟ ให้เหมาะสมกับความจุของไฟล์ที่จะใช้จัดเก็บจะดีที่สุด
  2. การเชื่อมต่อ ในปัจจุบัน แฟลชไดร์ฟ ถูกผลิตออกมาโดยใช้ 2 มาตรฐานการเชื่อมต่อคือ พอร์ต 2.0 และ 3.0 ซึ่งทั้งสองต่างกันตรงความเร็วที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล ถ้าหากเราใช้ แฟลชไดร์ฟ เพื่อการจัดเก็บเอกสารทั่วไป 2.0 ก็เพียงพอ แต่การใช้ แฟลชไดร์ฟ จัดเก็บไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่เช่น ไฟล์เพลง ไฟล์หนัง หรือรูปภาพ ละก็ควรเลือกพอร์ต 3.0 จะดี่ที่สุดเพราะให้ความเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูลมากกว่า
  3. ดีไซน์และการพกพา นอกจากความจุในการจัดเก็บข้อมูลแล้ว สิ่งหนึ่งที่ให้ความสนใจแก่ผู้ซื้อ ในการใช้งาน แฟลชไดร์ฟ มากที่สุด ก็คงจะเป็นเรื่องการดีไซน์ให้ แฟลชไดร์ฟ มีความน่ารักมากขึ้น ในปัจจุบัน แฟลชไดร์ฟ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเนรมิตดีไซน์ออกมาได้หลายรูปแบบ ซึ่งต่างจาก แฟลชไดร์ฟ ในอดีตที่มีการใช้งานกันอยู่ทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่จะมีการดีไซน์ที่เป็นทรงยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่เป็นทรงพื้นฐานของ แฟลชไดร์ฟ ซึ่ง แฟลชไดร์ฟ ในปัจจุบันก็จะมีการออกแบบ  เพื่อตอบสนองการใช้งานในหลายหลายรูปแบบ ทั้งแบบสายรัดข้อมือ, แฟลชไดร์ฟการ์ด, แฟลชไดร์ฟปากกา, แฟลชไดร์ฟหนัง การเลือกใช้ แฟลชไดร์ฟ รูปแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความสะดวกในการพกพาของแต่ละบุคคล
  4. การรับประกัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดไม่ว่าชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ ก่อนการตัดสินใจซื้อเราควรคำนึงถึงระยะเวลาการรับประกันให้ดี เพราะหากยิ่งเป็น แฟลชไดร์ฟ ที่จัดเก็บข้อมูลสำคัญของเราด้วย ก่อนเลือกซื้อเรายิ่งควรตรวจสอบระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิต เพราะหากข้อมูลสำคัญของเราเสียหายในช่วงประกันก็ยังสามารถส่งให้ทางบริษัที่เป็นผู้รับประกันเป็นคนรับผิดชอบได้ วิธีที่ดีที่ดีที่สุดคือเราควรเลือก แฟลชไดร์ฟ จากผู้ผลิตที่มีระยะเวลารับประกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

เท่านี้เราก็สามารถมั่นใจได้ว่า แฟลชไดร์ฟ คู่ใจของเราจะสามารถเก็บข้อมูลสำคัญของเราได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการพกพาไปใช้งานได้ทุกที่อย่างมีสไตล์

Continue reading »

บ้านสไตล์ลอท์ฟ… สไตล์แห่งยุคที่โดนใจคนรุ่นใหม่

ปัจจุบันหลาย ๆ คนอาจจะเห็นการตกแต่งบ้านสไตล์ลอท์ฟกันบ่อยๆผ่านทางโทรทัศน์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ หรือที่หลายคนมักจะเรียกกันว่า “สไตล์ดิบ” เนื่องจากการใช้วิธีการตกแต่งแบบเน้นโครงสร้าง ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ายังสร้างไม่เสร็จและให้ความรู้สึกแบบดิบๆนั่นเอง แต่จริง ๆ แล้วอะไรคือการตกแต่งบ้านสไตล์ลอท์ฟ?       

ลอฟ์ท หรือ Loft คือการตกแต่งที่เน้นแสดงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมภายในเป็นหลัก รวมทั้งจัดระเบียบของโครงสร้างและคงความเป็นโครงสร้างของคาน เสา เหล็กโผล่ ดูดิบๆ เน้นการวางพื้นที่แบบอิสระ ซึ่งทำให้พื้นที่ดูโปร่งโล่ง ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดวางตำแหน่งสิ่งของตกแต่ง ด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว

ลักษณะของการตกแต่งภายในสไตล์ลอฟ์ท

เน้นเพดานสูง  และการเปิดพื้นที่ให้โล่งกว้าง เพื่อให้ระบายอากาศได้ดี รวมไปถึงทำให้บรรยากาศในบ้านดูปลอดโปร่งและสว่างมากขึ้น และเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบภายในบ้าน ควรทำพื้นที่ชั้นล่างให้เปิดโล่งไปจนถึงชั้นลอยหรือพื้นที่ใต้หลังคา

เน้นแสดงโครงสร้าง ทั้งของคานปูน โครงเหล็กแบบดิบๆหรือผนังปูนเปลือยแบบหยาบๆ เป็นเสน่ห์สำคัญที่ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเรียบง่าย แต่ดูดี ดิบ เท่  และช่วยให้ง่ายต่อการซ่อมแซมสายไฟหรือเพิ่มเติมสายไฟต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมไปถึงสไตล์ลอฟ์ทยังเน้นการโชว์ท่อแอร์ ท่อน้ำและท่อสายไฟ เพื่อเน้นสไตล์ของโกดังและโรงงานที่นำมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งบ้าน แต่การวางแนวท่อจะเป็นระเบียบไม่เกะกะหรือดูแล้วรกจนเกินไป ซึ่งหากใครติดต่อผู้รับเหมาให้เข้ามาทำงานอาจต้องเลือกบริษัทที่เข้าใจการตกแต่งสไตล์ลอฟ์ท และกำชับให้เลือกร้านที่ขายอุปกรณ์ประเภท ขายสายไฟ ขายโครงเหล็ก ขายข้อต่อ EMT หรือ ท่อแอร์และท่อสายไฟและน้ำ ที่ดีและสามารถใช้งานได้ทนทาน เพื่อให้ได้ห้องหรือบ้านที่สวยและมีคุณภาพ

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เน้นการจัดวางตำแหน่งของตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย แม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์แบบติดล้อ เพื่อให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นแบบเรียบง่ายหรือบิลท์อินที่มีประโยชน์ใช้สอยเยอะ วัสดุส่วนใหญ่ทำจากไม้ หนังหรือเหล็กเพื่อให้กลมกลืนกับโครงสร้างของบ้าน

โทนสีหลัก  คือสี ขาว ดำและสีเทา ซึ่งหากอยากให้บ้านดูมีมิติมากขึ้นควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความต่างจากโทนสีหลักของบ้าน เช่น ถ้าเน้นการใช้สีเข้มเป็นหลักควรเลือกเฟอร์นิเจอร์สีอ่อน เป็นต้น

และนี่ก็คือคำอธิบายบ้านสไตล์ลอฟ์ทแบบคร่าว ๆ ใครที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านที่มีสไตล์ แนวเท่ๆหน่อย การตกแต่งบ้านสไตล์ลอฟ์ทเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้กับบ้านของคุณอย่างแน่นอน

Continue reading »